Pískový vrch

vysychající rybník(498 m.n.m.)

malý , přes léto téměř vysychající rybníček. Nachází se uprostřed lesa, nevysoká hráz zarostlá listnatými stromy. V létě zůstává voda jen v malé louži u hráze s navazující bažinatou částí. Téměř 80 % plochy bez vody a zarostlá Přesličkou bahenní a v nejvzdálenější části od hráze roste ostřice. Na jaře rybník zaplněn téměř z poloviny vodou, hloubka kolem 1 metru. Nedaleko se nachází lokalita Lesní rybník.

zatím nalezeny 9 druhů vážek

Nalezené druhy :

Klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus zranitelný druh

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný druh

Vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ohrožený druh

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


 .