Lesní rybník

zapomenutý rybník (467 m.n.m.)

celkem velký rybník uprostřed lesa. Na jižní straně vysoká, zarostlá hráz s se starými listnatými stromy. Zbylé břehy porostlé mladšími náletovými dřevinami, z větší části břízy. Vysoký jehličnatý les je za těmito stromy. V protáhlých koncích postupné snižování dna, čímž je část vodní plochy hustě zarostlá vodními travinami, místy orobincem. Na otevřené hladině velké množství leknínů.

zatím nalezeno 15 druhů vážek

Nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca                                   

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Šídlo královské - Anax imperator

Šídlo pestré - Aeshna mixsta

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis  kriticky ohrožený druh

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka tmavá - Sympetrum danae


 .